W Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju zaimplementowano szczegółowy system przyjmowania skarg i wniosków. Osoby chcące zgłosić swoje uwagi lub prośby mogą to zrobić w każdy poniedziałek, między godziną 12:00 a 17:00. W tych godzinach Komendant Miejski Policji, jego zastępca lub osoba upoważniona są dostępni dla mieszkańców. Spotkania odbywają się w siedzibie komendy, zlokalizowanej przy ulicy Śląskiej 12.

Zainteresowani obywatele mają również możliwość umówienia się na spotkanie telefonicznie. Sekretariat Komendanta jest do dyspozycji w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00, pod wyznaczonym numerem kontaktowym. Ponadto, skargi i wnioski przyjmowane są na bieżąco przez przełożonych policjantów lub koordynatora ds. skarg, a po godzinie 15:30 oraz w dni wolne od pracy – przez dyżurnego jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną.

Osoby preferujące formę pisemną mogą składać dokumenty codziennie w godzinach pracy Komendy. Istnieje także możliwość przesłania skargi drogą pocztową lub elektroniczną. Ważne jest, aby pismo zawierało niezbędne dane kontaktowe oraz podpis osoby składającej skargę. W przypadku braku tych informacji, skarga pozostawiana jest bez dalszego rozpatrzenia. Dodatkowo, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących działań policji poprzez „Telefon zaufania” lub bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz poprzez całodobową infolinię, mającą na celu wsparcie obywateli w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji.

Źródło: https://jastrzebie-zdroj.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024