W Jastrzębiu-Zdroju, dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji podejmują szereg działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa na różnych osiedlach. Dla Osiedla Zdrój, pod kierownictwem asp. szt. Tomasza Tybora, głównym celem jest monitorowanie przestrzeni publicznych, w tym przystanków autobusowych oraz sklepu „”Stokrotka””. Działania te mają na celu ograniczenie wykroczeń i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Na Osiedlu Zdrój, st. sierż. Krzysztof Krawczyk skupia się na redukcji zakłóceń spokoju i porządku publicznego. Specjalna uwaga poświęcana jest skwerowi przy ul. 1 Maja, gdzie dąży się do ograniczenia zachowań demoralizujących wśród młodzieży.

Osiedle Staszica, Górne, pod opieką sierż. szt. Krzysztofa Stencela, koncentruje się na ograniczeniu zdarzeń naruszających porządek prawny przy ulicy Stodoły. Działania te są odpowiedzią na zgromadzenia osób zakłócających spokój i popełniających wykroczenia porządkowe.

W Sołectwach Moszczenica i Ruptawa, mł. asp. Jacek Sikora realizuje plan działań priorytetowych na terenie miejsca odpoczynku rowerzystów. Kontrole mają na celu ograniczenie wykroczeń i poprawę bezpieczeństwa w okolicy.

Dzielnica Chrobrego i Tuwima, pod opieką asp. Marka Szulca, skupia się na problemie grupowania się osób w okolicach sklepu Żabka. Cel to ograniczenie spożywania alkoholu i zaśmiecania przestrzeni publicznej.

Dzielnica Gwarków, prowadzona przez asp. szt. Przemysława Kwiczalę, koncentruje się na eliminacji wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ulicy Wielkopolskiej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zakłóceń spokoju i porządku publicznego.

W Osiedlu Tysiąclecia, st. sierż. Kamil Leśnik zajmuje się problemem wykroczeń w rejonie przystanków autobusowych. Planowane są wzmożone kontrole i działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Osiedle Barbary, pod nadzorem asp. szt. Tomasza Biernackiego, skupia się na problemach w obrębie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 12. Działania mają na celu ograniczenie dewastacji, zaśmiecania i spożywania alkoholu przez młodzież.

Dzielnica Arki Bożka, gdzie działa asp. Michał Czekajło, koncentruje się na redukcji wykroczeń szczególnie uciążliwych w klatkach schodowych. Przewidziane są kontrole mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Osiedle Pionierów, nadzorowane przez asp. Łukasza Szczepańskiego, dąży do ograniczenia przypadków spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego. Wzmożone kontrole mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zakończenie tych działań ma na celu nie tylko ograniczenie występowania wykroczeń, ale także podniesienie ogólnego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie te działania są częścią szerokiego planu prewencji i współpracy z lokalną społecznością.

Źródło: https://jastrzebie-zdroj.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024